ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุวัดอรัญญวิเวกคีรี (จอมผ่อ) หมู่ 7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57170 เบอร์โทร. 086-1810423 (พระครูปฏิภาณธรรมทิน) อีเมลล์ doi_mon@hotmail.com http://www.จอมผ่อ19.com